Vallan(himon) turmelemat viranhaltijat

Tasan viisi vuotta sitten, 24.8.2009, Lahden kaupungin Teknisen ja ympäristötoimialan Lahden seudun rakennusvalvonnan rakennusvalvonnan johtaja (kieliopillisesti oikea titteli on rakennusvalvonnanjohtaja, mutta nettisivuillaan kaupunki käyttää virkamiehestä tätä kahdeksi sanaksi eriteltyä titteliversiota, toim.huom.), rakennustarkastaja Raimo Luukka teki työtehtävänään, hänelle delegoitua julkista valtaa käyttäen viranhaltijapäätöksen, jolla hän myönsi purkuluvan osoitteessa Töyrykatu 5 sijaitsevalle rakennukselle.

Kahden viikon päästä (5.9.2009) päätöksen tekemisestä Uusi Lahti -lehdessä julkaistiin ilmoitus, jossa pyydettiin tarjousta tämän Töyrykatu 5:ssä sijaitsevan rakennuksen purkamisesta.

Purkuilmoitus 05092009070Tarkka lehdenlukija onneksi huomasi ilmoituksen ja hyvän paikallistuntemuksensa ansiosta tiesi osoitteen perusteella, minkälaisesta ainutlaatuisesta rakennuksesta on kyse. Viranhaltijapäätöksistä on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus 14 vuorokauden kuluessa. Purkutarjousilmoituksen julkaisupäivänä, jolloin tieto purkulupapäätöksen tekemisestä tavoitti kuntalaiset, aikaa oikaisuvaatimuksen tekemiseen oli jäljellä yksi päivä. Oikaisuvaatimuksen allekirjoittivat kolme yksityishenkilöä: Pentti Wilkman, Pirjo Virtanen ja Tarmo Virtanen sekä Salpausselän luonnonystävät ry.

25.9.2009 Kaupunginmuseo antoi rakennuslautakunnalle lausunnon, jossa se esittää, että Töyrykatu 5:n rakennus säilytetään puistoalueen maamerkkinä, osana Puu-Paavolan alkuperäistä rakennuskantaa ja varhaisena esimerkkinä kestävän kehityksen ideasta (Paavolan asuntomessujen (v.1993) kaavoittaja määräsi rakennukselle rakennusalan eli halusi säilyttää sen).

 29.9.2009, kun purkuluvasta tehty oikaisuvaatimus oli vielä käsittelemättä, kaupungingeodeetti myönsi viranhaltijapäätöksellä Töyrykatu 5:n purku-urakan Kuusakoski Oy:lle hintaan 4600€+alv.

Rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 27.10. jättää asian pöydälle. Pöytäkirjasta puuttui lisäaikapyyntö, joka kuitenkin pyynnöstä siihen lisättiin.

Marraskuussa tulevan Liekki-yhdistyksen tulevat hallituksen jäsenet kävivät tapaamassa teknisen ja ympäristötoimialan maankäytön Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilaista sekä Kaupungingeodeetti Juha Helmistä. Ennakkotiedoista poiketen he yllättäen olivatkin valmiita tekemään kaavamuutoksen, jolla puistoalueella olevalle talolle rajataan oma tontti, käyttötarkoitus määrätään (ei asuinkäyttöön) ja talo säilyy paikallaan. He eivät kuitenkaan saaneet Teknisen ja ympäristötoimialan johdolta (silloinen toimialajohtaja Timo Ahonen) lupaa kaavan valmistelun aloittamiseen (UL 22.11.2009).

Kokouksessaan 1.12.2009 rakennuslautakunta jätti oikaisuvaatimuksen käsittelyasian pöydälle toistamiseen. Lautakunta vaati kustannusarviota Töyrykatu 5:n talon käytöstä sekä allekirjoituksia tahoilta, jotka sitoutuvat sen maksamaan.

Tammikuun 26. päivänä 2010 rakennuslautakunta käsitteli oikaisuvaatimusta kolmannen kerran. Vastoin totuttua käytäntöä (ja siitä nuhdelluksi tulleena) lautakunnan silloinen puheenjohtaja Alettin Basboga (sd.) kutsui kokoukseen kuultaviksi oikaisuvaatimuksen tekijät Martti Vikbergin Salpausselän luonnonystävien edustajana ja Pirjo Virtasen sekä Hanna Virtasen Liekin eli mahdollisen talon tulevan käyttäjän edustajana. Talon säilyttäjät esittivät kolmen yhdistyksen lausunnot talon tulevasta käyttötarpeesta sekä Facebookissa kerätyn 528 allekirjoituksen listan talon säilyttämisen puolesta. Kokouksessa rakennuslautakunta hyväksyi oikaisuvaatimuksen yksimielisesti. Lausunnot puuttuvat pöytäkirjan liitteistä.

Kokouksen jälkeen Teknisen ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Timo Ahonen sanoi, ettei heillä ole aikomusta eikä aihetta valittaa rakennuslautakunnan päätöksestä hyväksyä oikaisuvaatimus.

Parin kuukauden päästä rakennuslautakunnalle tuli Kouvolan hallinto-oikeudesta lausuntopyyntö, jolloin selvisi, että sanotusta huolimatta oli ilmeisesti ollut sekä aihe että etenkin aikomus valittaa demokraattisesti ja yksimielisesti tehdystä lautakunnan päätöksestä.

Moninaisten vaiheiden ja kymmenien ihmisten satojen vapaaehtoistyötuntien jälkeen kaupunginhallitus päätti otto-oikeutta käyttäen, että Töyrykadun talo säilyy. Valitus oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä oli silti edelleen hallinto-oikeudessa.

21.2.2010 saatiin Kouvolan hallinto-oikeudesta päätös, jossa hallinto-oikeus kumoaa rakennuslautakunnan päätöksen, koska sillä ei ole ollut valtuuksia hyväksyä oikaisuvaatimusta. Rakennustarkastajan purkamislupaa koskeva päätös jää voimaan. Purkulupa on voimassa enintään viisi vuotta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERATöyrykatu 5:n tapauksessa on melkein vain ja ainoastaan hämmästyttäviä vaiheita, kuten se, että kaupunki haastaa oman lautakuntansa oikeuteen ja etenkin se, että se vieläpä voittaa käsittelyn. Hallinto-oikeuden mukaan rakennuslautakunnalla ei ole valtuuksia hyväksyä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta, joka on kuntalaisen ainoa tapa vaikuttaa viranhaltijapäätöksiin.

Uusimmassa Lahden rakennuslautakunnan pöytäkirjassa on viimeisenä kohtana § 31 Muut asiat. Muuna asiana on Tiedoksiannettavat viranhaltijapäätökset: lupapäätökset/julkipanolistat 19.5.2014 – 4.8.2014. ja maininta ”Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.” Pitääkö siis esimerkiksi purkulupapäätökset nähdäkseen osallistua rakennuslautakunnan kokoukseen? Kokemuksesta tiedän, ettei kuntalainen ole sinne (kaikkien mielestä) tervetullut, vaikka kuinka olisi käsiteltävän asian asiantuntija ja osallinen. Jos kokoukseen osallistuminen ja päätöslistan näkeminen siellä olisikin mahdollista, on mahdollinen oikaisuvaatimus kuitenkin auttamattomasti myöhässä, jos kokouksessa käsitellään kolme kuukautta aiemmin tehtyjä päätöksiä.

Lahti ilmoittaa hallintokuntien viranhaltijoiden päätösluetteloiden nähtävillä pitämisestä vuonna 2014 täällä. Listan löytyi internetin hakukoneen avulla, kaupungin kotisivuilta sen löytäminen on mahdotonta. Kaikkien hallintokuntien päätökset ovat nähtävillä vain yhtenä päivänä, usein päätöksentekoa seuraavana arkipäivänä, mutta variaatioita löytyy. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä ”Päätöksentekopäivää seuraavan viikon perjantaina toimialankirjaamossa.” Missään ei kerrota, milloin näitä päätöksiä tehdään, mistä päättelen, että niitä tehdään kaikkina työpäivinä eli maanantaista perjantaihin. Nähdäkseen tehdyt päätökset, kuntalaisen pitää käydä mainituissa nähtävilläolopaikoissa, kuten em. kirjaamossa, jonka osoitetta ei kerrota, kuukauden jokaisena arkipäivänä. Vaikka näin toimisikin, voi silti jokin tärkeä viranhaltijan tekemä päätös jäädä näkemättä, sillä Tekninen ja ympäristötoimiala on antanut viranhaltijoilleen kuntalain vastaisen valtuuden asettaa viranhaltija päätös nähtäville vain, mikäli asianomainen viranhaltija katsoo nähtävänä pitämisen tarpeelliseksi.

Edelleen samainen toimiala vaikeuttaa kuntalaisen vaikuttamismahdollisuuksia ilmoittamalla, että viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä joko toimialan palvelupisteessä tai viranhaltijan ennakolta ilmoittamassa muussa paikassa.

Valtakunnallisesti tällainen päätösten piilottelu ja asukkaiden juoksuttaminen ei pikaisesti tarkasteltuna näytä olevan kovin yleistä. Suuri osa kunnista julkaisee tehdyt päätökset kotisivuillaan määrättynä päivänä kuukausittain. Valta on vastuunottoa ja jaettu valta yhteisen vastuun ottoa. Jos kuntalaisten halutaan aidosti osallistuvan kunnan toimintaan ja päätöksentekoon Lahdessa on muutettava tätä(kin) käytäntöä, mikä ei ole vaikeaa. Vaikeampaa on se, jos kuntalaisten ei haluta osallistuvan. Silloin paitsi rikotaan lakia, myös edistetään vallitsevaa mielikuvaa siitä, ettei Lahti ole yhtään mainettaan parempi kaupunki.

Heikki Ahonen tekee YLEn uutisia 24.5.2011

Heikki Ahonen tekee YLEn uutisia 24.5.2011

Lisätietoja:

Hankasalmen viranhaltijapäätökset löytyyvät KT-Web-järjestelmästä, joka on käytössä useimmissa kunnissa, myös Lahdessa.

Pöytyältä löytyy malliesimerkki ohjeistuksesta, josta sekä viranhaltija että kuntalainen voivat tarkistaa oikeutensa ja vastuunsa päätöksenteossa.

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.